Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2019 - 2022
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2019 -2022
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Aanbieding
    1. Blz. 5 Aan de gemeenteraad van Epe
   2. Blz. 6 Inleiding
    1. Blz. 7 Algemeen
    2. Blz. 8 Beleidskeuzes 2019
   3. Blz. 9 Bestuurlijk kader
    1. Blz. 10 Kaderstelling door de gemeenteraad
    2. Blz. 11 Kaderuitvoering door het college
   4. Blz. 12 Bestuurlijke en Financiële overwegingen
    1. Blz. 13 Financiële hoofdlijnen meerjarenperspectief
    2. Blz. 14 Effectieve uitvoering coalitieakkoord 2018-2022
   5. Blz. 15 Toelichting en leeswijzer programmabegroting
    1. Blz. 16 Opzet programmabegroting
    2. Blz. 17 Inrichting deel 1: programmaplan
   6. Blz. 18 Pijler: Sociaal
    1. Blz. 19 Kenmerken Sociaal Beleid
    2. Blz. 20 Coalitieakkoord 2018-2022
    3. Blz. 21 Programma 1 | Opgroeien in Epe
     1. Blz. 22 Omschrijving programma
     2. Blz. 23 Relevante nota's (kerndocumenten)
     3. Blz. 24 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 25 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 26 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 27 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 28 Specificatie nieuw beleid
    4. Blz. 29 Programma 2 | Actief in Epe
     1. Blz. 30 Omschrijving programma
     2. Blz. 31 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 32 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 33 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 34 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 35 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 36 Specificatie nieuw beleid
    5. Blz. 37 Programma 3 | Zorg en opvang
     1. Blz. 38 Omschrijving programma
     2. Blz. 39 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 40 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 41 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 42 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 43 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 44 Specificatie nieuw beleid
    6. Blz. 45 Programma 4 | Leefbaar en veilig
     1. Blz. 46 Omschrijving programma
     2. Blz. 47 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 48 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 49 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 50 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 51 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 52 Specificatie nieuw beleid
   7. Blz. 53 Pijler: Ruimte
    1. Blz. 54 Kenmerken Ruimtelijk Beleid
    2. Blz. 55 Coalitieakkoord 2018-2022
    3. Blz. 56 Programma 5 | Ruimte en wonen
     1. Blz. 57 Omschrijving programma
     2. Blz. 58 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 59 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 60 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 61 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 62 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 63 Specificatie nieuw beleid
    4. Blz. 64 Programma 6 | Epe op orde
     1. Blz. 65 Omschrijving programma
     2. Blz. 66 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 67 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 68 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 69 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 70 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 71 Specificatie nieuw beleid
    5. Blz. 72 Programma 7 | Duurzaamheid
     1. Blz. 73 Omschrijving programma
     2. Blz. 74 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 75 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 76 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 77 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 78 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 79 Specificatie nieuw beleid
    6. Blz. 80 Programma 8 | Toezicht en handhaving
     1. Blz. 81 Omschrijving programma
     2. Blz. 82 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 83 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 84 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 85 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 86 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 87 Specificatie nieuw beleid
   8. Blz. 88 Pijler: Economie
    1. Blz. 89 Kenmerken Economisch Beleid
    2. Blz. 90 Coalitieakkoord 2018-2022
    3. Blz. 91 Programma 9 | Bedrijvigheid
     1. Blz. 92 Omschrijving programma
     2. Blz. 93 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 94 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 95 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 96 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 97 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 98 Specificatie nieuw beleid
    4. Blz. 99 Programma 10 | Weer aan het werk
     1. Blz. 100 Omschrijving programma
     2. Blz. 101 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 102 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 103 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 104 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 105 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 106 Specificatie nieuw beleid
   9. Blz. 107 Pijler: Bestuur
    1. Blz. 108 Kenmerken Bestuurlijke inzet
    2. Blz. 109 Coalitieakkoord 2018-2022
    3. Blz. 110 Programma 11 | Bestuur en organisatie
     1. Blz. 111 Omschrijving programma
     2. Blz. 112 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 113 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 114 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 115 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 116 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 117 Specificatie nieuw beleid
    4. Blz. 118 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
     1. Blz. 119 Omschrijving
     2. Blz. 120 Wat is de stand van zaken
     3. Blz. 121 Overzicht
     4. Blz. 122 Wat mag dat kosten
     5. Blz. 123 Specificatie nieuw beleid
    5. Blz. 124 Overhead
     1. Blz. 125 Omschrijving
     2. Blz. 126 Wat is de stand van zaken
     3. Blz. 127 Wat mag dat kosten
     4. Blz. 128 Specificatie nieuw beleid
   10. Blz. 129 Paragrafen
    1. Blz. 130 Paragraaf 1 | Lokale heffingen
     1. Blz. 131 1.1 Inleiding
     2. Blz. 132 1.2 Beleidskaders
     3. Blz. 133 1.3 Stand van zaken, ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
     4. Blz. 134 1.4 Kostendekking
     5. Blz. 135 1.5 Kwijtschelding
     6. Blz. 136 1.6 Woonlasten
    2. Blz. 137 Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
     1. Blz. 138 2.1 Inleiding
     2. Blz. 139 2.2 Beleidskaders
     3. Blz. 140 2.3 Weerstandscapaciteit
     4. Blz. 141 2.4 Risico’s
     5. Blz. 142 2.5 Conclusie weerstandsvermogen
     6. Blz. 143 2.6 Kengetallen
    3. Blz. 144 Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 145 3.1 Inleiding
     2. Blz. 146 3.2 Beleidskaders
     3. Blz. 147 3.3 Stand van zaken
    4. Blz. 148 Paragraaf 4 | Financiering
     1. Blz. 149 4.1 Inleiding
     2. Blz. 150 4.2 Beleidskaders
     3. Blz. 151 4.3 Relevante ontwikkelingen / risico’s
     4. Blz. 152 4.4 Financiering
     5. Blz. 153 4.5 EMU-saldo
     6. Blz. 154 4.6 Conclusie
    5. Blz. 155 Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering
     1. Blz. 156 5.1 Inleiding
     2. Blz. 157 5.2 Beleidskaders
     3. Blz. 158 5.3 Beleidsvoornemens voor 2019
     4. Blz. 159 5.3.1 Organisatie
     5. Blz. 160 5.3.2 Communicatie
     6. Blz. 161 5.3.3 Informatievoorziening en Automatisering
     7. Blz. 162 5.3.4 Juridische Zaken
     8. Blz. 163 5.3.5 Financiën
     9. Blz. 164 5.3.6 Planning en Control
    6. Blz. 165 Paragraaf 6 | Verbonden partijen
     1. Blz. 166 6.1 Inleiding
     2. Blz. 167 6.2 Beleidskaders
     3. Blz. 168 6.3 Beheersing risico’s
     4. Blz. 169 6.4 Overzicht verbonden partijen
    7. Blz. 170 Paragraaf 7 | Grondbeleid
     1. Blz. 171 7.1 Beleidskaders
     2. Blz. 172 7.2 Grondbeleid in Epe
     3. Blz. 173 7.3 Grondexploitaties
     4. Blz. 174 7.4 Reserve bouwgrondexploitatie
    8. Blz. 175 Paragraaf 8 | Demografische ontwikkelingen
     1. Blz. 176 8.1 Inleiding
     2. Blz. 177 8.2 Beleidskaders
     3. Blz. 178 8.3 Stand van zaken
     4. Blz. 179 8.4 Koersbepaling op demografische ontwikkelingen
     5. Blz. 180 8.5 Beleid gericht op gevolgen van demografische ontwikkelingen
    9. Blz. 181 Paragraaf 9 | Decentralisaties sociaal domein
     1. Blz. 182 9.1 Inleiding
     2. Blz. 183 9.2 Beleidskaders
     3. Blz. 184 9.3 Beleid gericht op uitvoering taken sociaal domein
     4. Blz. 185 9.4 Financiën en risico’s
   11. Blz. 186 Financiële begroting
    1. Blz. 187 Financiële begroting.
     1. Blz. 188 1. Overzicht baten en lasten in de begroting en de toelichting
     2. Blz. 189 2. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting
    2. Blz. 190 Toelichting mutaties programma 1 | Opgroeien in Epe
     1. Blz. 191 Financiële begroting
     2. Blz. 192 Toelichting op de mutaties
    3. Blz. 193 Toelichting mutaties programma 2 | Actief in Epe
     1. Blz. 194 Financiële begroting
     2. Blz. 195 Toelichting op de mutaties
    4. Blz. 196 Toelichting mutaties programma 3 | Zorg en opvang
     1. Blz. 197 Financiële begroting
     2. Blz. 198 Toelichting op de mutaties
    5. Blz. 199 Toelichting mutaties programma 4 | Leefbaar en veilig
     1. Blz. 200 Financiële begroting
     2. Blz. 201 Toelichting op de mutaties
    6. Blz. 202 Toelichting mutaties programma 5 | Ruimte en wonen
     1. Blz. 203 Financiële begroting
     2. Blz. 204 Toelichting op de mutaties
    7. Blz. 205 Toelichting mutaties programma 6 | Epe op orde
     1. Blz. 206 Financiële begroting
     2. Blz. 207 Toelichting op de mutaties
    8. Blz. 208 Toelichting mutaties programma 7 | Duurzaamheid
     1. Blz. 209 Financiële begroting
     2. Blz. 210 Toelichting op de mutaties
    9. Blz. 211 Toelichting mutaties programma 8 | Toezicht en handhaving
     1. Blz. 212 Financiële begroting
     2. Blz. 213 Toelichting op de mutaties
    10. Blz. 214 Toelichting mutaties programma 9 | Bedrijvigheid
     1. Blz. 215 Financiële begroting
     2. Blz. 216 Toelichting op de mutaties
    11. Blz. 217 Toelichting mutaties programma 10 | Weer aan het werk
     1. Blz. 218 Financiële begroting
     2. Blz. 219 Toelichting op de mutaties
    12. Blz. 220 Toelichting mutaties programma 11 | Bestuur en organisatie
     1. Blz. 221 Financiële begroting
     2. Blz. 222 Toelichting op de mutaties
    13. Blz. 223 Toelichting mutaties Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
     1. Blz. 224 Financiële begroting
     2. Blz. 225 Toelichting op de mutaties
    14. Blz. 226 Toelichting mutaties programma Overhead
     1. Blz. 227 Financiële begroting
     2. Blz. 228 Toelichting op de mutaties
    15. Blz. 229 Toelichting mutaties in de Reserves
     1. Blz. 230 Financiële begroting
     2. Blz. 231 Specificatie nieuw beleid
     3. Blz. 232 Toelichting op de mutaties
   12. Blz. 233 Bijlagen
    1. Blz. 234 Bijlage 1 | Toelichting bestaand beleid (budgetprognose)
     1. Blz. 235 Budgetprognose
    2. Blz. 236 Bijlage 2 | Toelichting nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting
     1. Blz. 237 Nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting
    3. Blz. 238 Bijlage 3 | Toelichting nieuw beleid
     1. Blz. 239 Nieuw beleid 2019-2022
    4. Blz. 240 Bijlage 4 | Investeringsplan 2019 - 2022
     1. Blz. 241 Investeringsplan 2019 - 2022
    5. Blz. 242 Bijlage 5 | Overzicht verloop reserves en voorzieningen 2019-2022
     1. Blz. 243 Verloop reserves en voorzieningen 2019-2022
    6. Blz. 244 Bijlage 6 | Bijlage bij paragraaf 4 Financiering
     1. Blz. 245 Bijlage bij paragraaf 4 Financiering
    7. Blz. 246 Bijlage 7 | Kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen
     1. Blz. 247 Toelichting kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen
    8. Blz. 248 Bijlage 8 | Overzicht baten en lasten per taakveld
     1. Blz. 249 Overzicht baten en lasten
    9. Blz. 250 Bijlage 9 | Berekening EMU-saldo
     1. Blz. 251 EMU-saldo
   13. Blz. 252 Verklaring van gebruikte afkortingen
    1. Blz. 253 Verklaring van gebruikte afkortingen
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap