Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2021 - 2024
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2021 - 2024
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Aanbieding aan de gemeenteraad
     1. Blz. 6 Aanbieding aan de gemeenteraad
    2. Blz. 7 Algemeen
     1. Blz. 8 Algemeen
    3. Blz. 9 Beleidskeuzes 2021
     1. Blz. 10 Beleidskeuzes 2020
    4. Blz. 11 Bestuurlijk kader
     1. Blz. 12 Kaderstelling door de gemeenteraad
     2. Blz. 13 Kaderuitvoering
    5. Blz. 14 Bestuurlijke en Financiële overwegingen
     1. Blz. 15 Effectieve uitvoering coalitieakkoord 2018-2022
     2. Blz. 16 Financiële hoofdlijnen meerjarenperspectief
    6. Blz. 17 Toelichting en leeswijzer programmabegroting
     1. Blz. 18 Opzet programmabegroting
     2. Blz. 19 Inrichting deel 1: programmaplan
   2. Blz. 20 Pijler: Sociaal
    1. Blz. 21 Kenmerken Sociaal Beleid
    2. Blz. 22 Coalitieakkoord 2018-2022
    3. Blz. 23 Programma 1 | Opgroeien in Epe
     1. Blz. 24 Omschrijving programma
     2. Blz. 25 Relevante nota's (kerndocumenten)
     3. Blz. 26 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 27 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 28 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 29 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 30 Specificatie voortzetting beleid vorige MJB
    4. Blz. 31 Programma 2 | Actief in Epe
     1. Blz. 32 Omschrijving programma
     2. Blz. 33 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 34 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 35 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 36 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 37 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 38 Specificatie voortzetting beleid vorige MJB
    5. Blz. 39 Programma 3 | Zorg en opvang
     1. Blz. 40 Omschrijving programma
     2. Blz. 41 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 42 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 43 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 44 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 45 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 46 Specificatie voortzetting beleid vorige MJB
    6. Blz. 47 Programma 4 | Leefbaar en veilig
     1. Blz. 48 Omschrijving programma
     2. Blz. 49 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 50 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 51 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 52 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 53 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 54 Specificatie voortzetting beleid vorige MJB
   3. Blz. 55 Pijler: Ruimte
    1. Blz. 56 Kenmerken Ruimtelijk Beleid
    2. Blz. 57 Coalitieakkoord 2018-2022
    3. Blz. 58 Programma 5 | Ruimte en wonen
     1. Blz. 59 Omschrijving programma
     2. Blz. 60 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 61 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 62 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 63 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 64 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 65 Specificatie voortzetting beleid vorige MJB
    4. Blz. 66 Programma 6 | Epe op orde
     1. Blz. 67 Omschrijving programma
     2. Blz. 68 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 69 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 70 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 71 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 72 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 73 Specificatie voortzetting beleid vorige MJB
    5. Blz. 74 Programma 7 | Duurzaamheid
     1. Blz. 75 Omschrijving programma
     2. Blz. 76 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 77 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 78 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 79 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 80 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 81 Specificatie voortzetting beleid vorige MJB
    6. Blz. 82 Programma 8 | Toezicht en handhaving
     1. Blz. 83 Omschrijving programma
     2. Blz. 84 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 85 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 86 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 87 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 88 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 89 Specificatie voortzetting beleid vorige MJB
   4. Blz. 90 Pijler: Economie
    1. Blz. 91 Kenmerken Economisch Beleid
    2. Blz. 92 Coalitieakkoord 2018-2022
    3. Blz. 93 Programma 9 | Bedrijvigheid
     1. Blz. 94 Omschrijving programma
     2. Blz. 95 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 96 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 97 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 98 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 99 Wat mag dat kosten
    4. Blz. 100 Programma 10 | Weer aan het werk
     1. Blz. 101 Omschrijving programma
     2. Blz. 102 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 103 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 104 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 105 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 106 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 107 Specificatie voortzetting beleid vorige MJB
   5. Blz. 108 Pijler: Bestuur
    1. Blz. 109 Kenmerken Bestuurlijke inzet
    2. Blz. 110 Coalitieakkoord 2018-2022
    3. Blz. 111 Programma 11 | Bestuur en organisatie
     1. Blz. 112 Omschrijving programma
     2. Blz. 113 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 114 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 115 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 116 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 117 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 118 Specificatie voortzetting beleid vorige MJB
    4. Blz. 119 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
     1. Blz. 120 Omschrijving
     2. Blz. 121 Wat is de stand van zaken
     3. Blz. 122 Overzicht
     4. Blz. 123 Wat mag dat kosten
     5. Blz. 124 Specificatie voortzetting beleid vorige MJB
    5. Blz. 125 Overhead
     1. Blz. 126 Omschrijving
     2. Blz. 127 Wat is de stand van zaken
     3. Blz. 128 Wat mag dat kosten
     4. Blz. 129 Specificatie voortzetting beleid vorige MJB
   6. Blz. 130 Paragrafen
    1. Blz. 131 Paragraaf 1 | Lokale heffingen
     1. Blz. 132 1.1 Inleiding
     2. Blz. 133 1.2 Beleidskaders
     3. Blz. 134 1.3 Stand van zaken, ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
     4. Blz. 135 1.4 Kostendekking
     5. Blz. 136 1.5 Kwijtschelding
     6. Blz. 137 1.6 Woonlasten
    2. Blz. 138 Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
     1. Blz. 139 2.1 Inleiding
     2. Blz. 140 2.2 Beleidskaders
     3. Blz. 141 2.3 Weerstandscapaciteit
     4. Blz. 142 2.4 Risico’s
     5. Blz. 143 2.5 Conclusie weerstandsvermogen
     6. Blz. 144 2.6 Kengetallen
    3. Blz. 145 Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 146 3.1 Inleiding
     2. Blz. 147 3.2 Beleidskaders
     3. Blz. 148 3.3 Stand van zaken
    4. Blz. 149 Paragraaf 4 | Financiering
     1. Blz. 150 4.1 Inleiding
     2. Blz. 151 4.2 Beleidskaders
     3. Blz. 152 4.3 Relevante ontwikkelingen / risico’s
     4. Blz. 153 4.4 Financiering
     5. Blz. 154 4.5 EMU-saldo
     6. Blz. 155 4.6 Conclusie
    5. Blz. 156 Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering
     1. Blz. 157 5.1 Inleiding
     2. Blz. 158 5.2 Beleidskaders
     3. Blz. 159 5.3 Beleidsvoornemens
     4. Blz. 160 5.3.1 Organisatie
     5. Blz. 161 5.3.2 Communicatie
     6. Blz. 162 5.3.3 Informatievoorziening en Automatisering
     7. Blz. 163 5.3.4 Juridische Zaken
     8. Blz. 164 5.3.5 Financiën
     9. Blz. 165 5.3.6 Planning en Control
    6. Blz. 166 Paragraaf 6 | Verbonden partijen
     1. Blz. 167 6.1 Inleiding
     2. Blz. 168 6.2 Beleidskaders
     3. Blz. 169 6.3 Beheersing risico’s
     4. Blz. 170 6.4 Overzicht verbonden partijen
    7. Blz. 171 Paragraaf 7 | Grondbeleid
     1. Blz. 172 7.1 Beleidskaders
     2. Blz. 173 7.2 Grondbeleid in Epe
     3. Blz. 174 7.3 Grondexploitaties
     4. Blz. 175 7.4 Reserve bouwgrondexploitatie
    8. Blz. 176 Paragraaf 8 | Demografische ontwikkelingen
     1. Blz. 177 8.1 Inleiding
     2. Blz. 178 8.2 Beleidskaders
     3. Blz. 179 8.3 Stand van zaken
     4. Blz. 180 8.4 Koersbepaling op demografische ontwikkelingen
     5. Blz. 181 8.5 Beleid gericht op gevolgen van demografische ontwikkelingen
     6. Blz. 182 8.5.1   Wonen
     7. Blz. 183 8.5.2   Openbare ruimte
     8. Blz. 184 8.5.3   Voorzieningen
     9. Blz. 185 8.5.4  Arbeidsmarkt
    9. Blz. 186 Paragraaf 9 | Decentralisaties sociaal domein
     1. Blz. 187 9.1 Inleiding
     2. Blz. 188 9.2 Beleidskaders
     3. Blz. 189 9.3 Beleid gericht op uitvoering taken sociaal domein
     4. Blz. 190 9.3.1 Wmo
     5. Blz. 191 9.3.2 Jeugdzorg
     6. Blz. 192 9.3.3  De arbeidsmarkt (Participatiewet)
     7. Blz. 193 9. 4 Financiën en risico’s
   7. Blz. 194 Financiële begroting
    1. Blz. 195 Financiële begroting
     1. Blz. 196 1. Overzicht van baten en lasten in de begroting
     2. Blz. 197 2. Toelichting op het overzicht baten en lasten
     3. Blz. 198 3. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting
    2. Blz. 199 Toelichting mutaties programma 1 | Opgroeien in Epe
     1. Blz. 200 Financiële begroting
     2. Blz. 201 Toelichting op de mutaties
    3. Blz. 202 Toelichting mutaties programma 2 | Actief in Epe
     1. Blz. 203 Financiële begroting
     2. Blz. 204 Toelichting op de mutaties
    4. Blz. 205 Toelichting mutaties programma 3 | Zorg en opvang
     1. Blz. 206 Financiële begroting
     2. Blz. 207 Toelichting op de mutaties
    5. Blz. 208 Toelichting mutaties programma 4 | Leefbaar en veilig
     1. Blz. 209 Financiële begroting
     2. Blz. 210 Toelichting op de mutaties
    6. Blz. 211 Toelichting mutaties programma 5 | Ruimte en wonen
     1. Blz. 212 Financiële begroting
     2. Blz. 213 Toelichting op de mutaties
    7. Blz. 214 Toelichting mutaties programma 6 | Epe op orde
     1. Blz. 215 Financiële begroting
     2. Blz. 216 Toelichting op de mutaties
    8. Blz. 217 Toelichting mutaties programma 7 | Duurzaamheid
     1. Blz. 218 Financiële begroting
     2. Blz. 219 Toelichting op de mutaties
    9. Blz. 220 Toelichting mutaties programma 8 | Toezicht en handhaving
     1. Blz. 221 Financiële begroting
     2. Blz. 222 Toelichting op de mutaties
    10. Blz. 223 Toelichting mutaties programma 9 | Bedrijvigheid
     1. Blz. 224 Financiële begroting
     2. Blz. 225 Toelichting op de mutaties
    11. Blz. 226 Toelichting mutaties programma 10 | Weer aan het werk
     1. Blz. 227 Financiële begroting
     2. Blz. 228 Toelichting op de mutaties
    12. Blz. 229 Toelichting mutaties programma 11 | Bestuur en organisatie
     1. Blz. 230 Financiële begroting
     2. Blz. 231 Toelichting op de mutaties
    13. Blz. 232 Toelichting mutaties Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
     1. Blz. 233 Financiële begroting
     2. Blz. 234 Toelichting op de mutaties
    14. Blz. 235 Toelichting mutaties programma Overhead
     1. Blz. 236 Financiële begroting
     2. Blz. 237 Toelichting op de mutaties
    15. Blz. 238 Toelichting mutaties in de Reserves
     1. Blz. 239 Financiële begroting
     2. Blz. 240 Specificatie voortzetting beleid vorige MJB
     3. Blz. 241 Toelichting op de mutaties
   8. Blz. 242 Bijlagen
    1. Blz. 243 Bijlage 1 | Toelichting bestaand beleid en nieuwe wettelijke verplichtingen 2021-2024
     1. Blz. 244 Budgetprognose
    2. Blz. 245 Bijlage 2 | Dekkingsplan
     1. Blz. 246 Dekkingsplan
    3. Blz. 247 Bijlage 3 | Toelichting voortzetting beleid uit de vorige MJB en perspectiefbrief 2021-2024
     1. Blz. 248 Toelichting voortzetting beleid uit de vorige meerjarenbegroting en perspectiefbrief 2021-2024
    4. Blz. 249 Bijlage 4 | Investeringsplan
     1. Blz. 250 Investeringsplan 2021 - 2024 (reeds geplande projecten uit vorige meerjareninvesteringsplan c.q projecten a.g.v. wettelijke plicht)
    5. Blz. 251 Bijlage 5 | Overzicht baten en lasten per taakveld
     1. Blz. 252 Overzicht baten en lasten 2021
    6. Blz. 253 Bijlage 6 | Overzicht verloop reserves en voorzieningen
     1. Blz. 254 Verloop reserves en voorzieningen 2021-2024
    7. Blz. 255 Bijlage 7 | Bijlage bij paragraaf 4 Financiering
     1. Blz. 256 Bijlage bij paragraaf 4 Financiering
    8. Blz. 257 Bijlage 8 | Kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen
     1. Blz. 258 Toelichting kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen
    9. Blz. 259 Verklaring van gebruikte afkortingen
     1. Blz. 260 Verklaring van gebruikte afkortingen
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap