Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2020 - 2023
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2020 - 2023
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Aanbieding aan de gemeenteraad
     1. Blz. 6 Aanbieding aan de gemeenteraad
    2. Blz. 7 Algemeen
     1. Blz. 8 Algemeen
    3. Blz. 9 Beleidskeuzes 2020
     1. Blz. 10 Beleidskeuzes 2020
    4. Blz. 11 Beleidskader
     1. Blz. 12 Kaderstelling
     2. Blz. 13 Kaderuitvoering
    5. Blz. 14 Bestuurlijke en Financiële overwegingen
     1. Blz. 15 Effectieve uitvoering coalitieakkoord 2018-2022
     2. Blz. 16 Financiële hoofdlijnen meerjarenperspectief
    6. Blz. 17 Toelichting en leeswijzer programmabegroting
     1. Blz. 18 Inrichting deel 1: programmaplan
     2. Blz. 19 Opzet programmabegroting
   2. Blz. 20 Pijler: Sociaal
    1. Blz. 21 Kenmerken Sociaal Beleid
    2. Blz. 22 Coalitieakkoord 2018-2022
    3. Blz. 23 Programma 1 | Opgroeien in Epe
     1. Blz. 24 Omschrijving programma
     2. Blz. 25 Relevante nota's (kerndocumenten)
     3. Blz. 26 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 27 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 28 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 29 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 30 Specificatie nieuw beleid
    4. Blz. 31 Programma 2 | Actief in Epe
     1. Blz. 32 Omschrijving programma
     2. Blz. 33 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 34 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 35 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 36 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 37 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 38 Specificatie nieuw beleid
    5. Blz. 39 Programma 3 | Zorg en opvang
     1. Blz. 40 Omschrijving programma
     2. Blz. 41 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 42 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 43 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 44 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 45 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 46 Specificatie nieuw beleid
    6. Blz. 47 Programma 4 | Leefbaar en veilig
     1. Blz. 48 Omschrijving programma
     2. Blz. 49 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 50 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 51 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 52 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 53 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 54 Specificatie nieuw beleid
   3. Blz. 55 Pijler: Ruimte
    1. Blz. 56 Kenmerken Ruimtelijk Beleid
    2. Blz. 57 Coalitieakkoord 2018-2022
    3. Blz. 58 Programma 5 | Ruimte en wonen
     1. Blz. 59 Omschrijving programma
     2. Blz. 60 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 61 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 62 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 63 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 64 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 65 Specificatie nieuw beleid
    4. Blz. 66 Programma 6 | Epe op orde
     1. Blz. 67 Omschrijving programma
     2. Blz. 68 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 69 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 70 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 71 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 72 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 73 Specificatie nieuw beleid
    5. Blz. 74 Programma 7 | Duurzaamheid
     1. Blz. 75 Omschrijving programma
     2. Blz. 76 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 77 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 78 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 79 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 80 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 81 Specificatie nieuw beleid
    6. Blz. 82 Programma 8 | Toezicht en handhaving
     1. Blz. 83 Omschrijving programma
     2. Blz. 84 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 85 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 86 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 87 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 88 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 89 Specificatie nieuw beleid
   4. Blz. 90 Pijler: Economie
    1. Blz. 91 Kenmerken Economisch Beleid
    2. Blz. 92 Coalitieakkoord 2018-2022
    3. Blz. 93 Programma 9 | Bedrijvigheid
     1. Blz. 94 Omschrijving programma
     2. Blz. 95 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 96 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 97 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 98 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 99 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 100 Specificatie nieuw beleid
    4. Blz. 101 Programma 10 | Weer aan het werk
     1. Blz. 102 Omschrijving programma
     2. Blz. 103 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 104 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 105 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 106 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 107 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 108 Specificatie nieuw beleid
   5. Blz. 109 Pijler: Bestuur
    1. Blz. 110 Kenmerken Bestuurlijke inzet
    2. Blz. 111 Coalitieakkoord 2018-2022
    3. Blz. 112 Programma 11 | Bestuur en organisatie
     1. Blz. 113 Omschrijving programma
     2. Blz. 114 Relevante nota’s (kerndocumenten)
     3. Blz. 115 Wat is de stand van zaken
     4. Blz. 116 Wat willen we bereiken
     5. Blz. 117 Wat gaan we daarvoor doen
     6. Blz. 118 Wat mag dat kosten
     7. Blz. 119 Specificatie nieuw beleid
    4. Blz. 120 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
     1. Blz. 121 Omschrijving
     2. Blz. 122 Wat is de stand van zaken
     3. Blz. 123 Overzicht
     4. Blz. 124 Wat mag dat kosten
     5. Blz. 125 Specificatie nieuw beleid
    5. Blz. 126 Overhead
     1. Blz. 127 Omschrijving
     2. Blz. 128 Wat is de stand van zaken
     3. Blz. 129 Wat mag dat kosten
     4. Blz. 130 Specificatie nieuw beleid
   6. Blz. 131 Paragrafen
    1. Blz. 132 Paragraaf 1 | Lokale heffingen
     1. Blz. 133 1.1 Inleiding
     2. Blz. 134 1.2 Beleidskaders
     3. Blz. 135 1.3 Stand van zaken, ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
     4. Blz. 136 1.4 Kostendekking
     5. Blz. 137 1.5 Kwijtschelding
     6. Blz. 138 1.6 Woonlasten
    2. Blz. 139 Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
     1. Blz. 140 2.1 Inleiding
     2. Blz. 141 2.2 Beleidskaders
     3. Blz. 142 2.3 Weerstandscapaciteit
     4. Blz. 143 2.4 Risico’s
     5. Blz. 144 2.5 Conclusie weerstandsvermogen
     6. Blz. 145 2.6 Kengetallen
    3. Blz. 146 Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 147 3.1 Inleiding
     2. Blz. 148 3.2 Beleidskaders
     3. Blz. 149 3.3 Stand van zaken
    4. Blz. 150 Paragraaf 4 | Financiering
     1. Blz. 151 4.1 Inleiding
     2. Blz. 152 4.2 Beleidskaders
     3. Blz. 153 4.3 Relevante ontwikkelingen / risico’s
     4. Blz. 154 4.4 Financiering
     5. Blz. 155 4.5 EMU-saldo
     6. Blz. 156 4.6 Conclusie
    5. Blz. 157 Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering
     1. Blz. 158 5.1 Inleiding
     2. Blz. 159 5.2 Beleidskaders
     3. Blz. 160 5.3 Beleidsvoornemens
     4. Blz. 161 5.3.1 Organisatie
     5. Blz. 162 5.3.2 Communicatie
     6. Blz. 163 5.3.3 Informatievoorziening en Automatisering
     7. Blz. 164 5.3.4 Juridische Zaken
     8. Blz. 165 5.3.5 Financiën
     9. Blz. 166 5.3.6 Planning en Control
    6. Blz. 167 Paragraaf 6 | Verbonden partijen
     1. Blz. 168 6.1 Inleiding
     2. Blz. 169 6.2 Beleidskaders
     3. Blz. 170 6.3 Beheersing risico’s
     4. Blz. 171 6.4 Overzicht verbonden partijen
    7. Blz. 172 Paragraaf 7 | Grondbeleid
     1. Blz. 173 7.1 Beleidskaders
     2. Blz. 174 7.2 Grondbeleid in Epe
     3. Blz. 175 7.3 Grondexploitaties
     4. Blz. 176 7.4 Reserve bouwgrondexploitatie
    8. Blz. 177 Paragraaf 8 | Demografische ontwikkelingen
     1. Blz. 178 8.1 Inleiding
     2. Blz. 179 8.2 Beleidskaders
     3. Blz. 180 8.3 Stand van zaken
     4. Blz. 181 8.4 Koersbepaling op demografische ontwikkelingen
     5. Blz. 182 8.5 Beleid gericht op gevolgen van demografische ontwikkelingen
     6. Blz. 183 8.5.1   Wonen
     7. Blz. 184 8.5.2   Openbare ruimte
     8. Blz. 185 8.5.3   Voorzieningen
     9. Blz. 186 8.5.4  Arbeidsmarkt
    9. Blz. 187 Paragraaf 9 | Decentralisaties sociaal domein
     1. Blz. 188 9.1 Inleiding
     2. Blz. 189 9.2 Beleidskaders
     3. Blz. 190 9.3 Beleid gericht op uitvoering taken sociaal domein
     4. Blz. 191 9.3.1 Wmo
     5. Blz. 192 9.3.2 Jeugdzorg
     6. Blz. 193 9.3.3  De arbeidsmarkt (Participatiewet)
     7. Blz. 194 9. 4 Financiën en risico’s
   7. Blz. 195 Financiële begroting
    1. Blz. 196 Financiële begroting
     1. Blz. 197 1. Overzicht baten en lasten in de begroting en de toelichting
     2. Blz. 198 2. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting
    2. Blz. 199 Toelichting mutaties programma 1 | Opgroeien in Epe
     1. Blz. 200 Financiële begroting
     2. Blz. 201 Toelichting op de mutaties
    3. Blz. 202 Toelichting mutaties programma 2 | Actief in Epe
     1. Blz. 203 Financiële begroting
     2. Blz. 204 Toelichting op de mutaties
    4. Blz. 205 Toelichting mutaties programma 3 | Zorg en opvang
     1. Blz. 206 Financiële begroting
     2. Blz. 207 Toelichting op de mutaties
    5. Blz. 208 Toelichting mutaties programma 4 | Leefbaar en veilig
     1. Blz. 209 Financiële begroting
     2. Blz. 210 Toelichting op de mutaties
    6. Blz. 211 Toelichting mutaties programma 5 | Ruimte en wonen
     1. Blz. 212 Financiële begroting
     2. Blz. 213 Toelichting op de mutaties
    7. Blz. 214 Toelichting mutaties programma 6 | Epe op orde
     1. Blz. 215 Financiële begroting
     2. Blz. 216 Toelichting op de mutaties
    8. Blz. 217 Toelichting mutaties programma 7 | Duurzaamheid
     1. Blz. 218 Financiële begroting
     2. Blz. 219 Toelichting op de mutaties
    9. Blz. 220 Toelichting mutaties programma 8 | Toezicht en handhaving
     1. Blz. 221 Financiële begroting
     2. Blz. 222 Toelichting op de mutaties
    10. Blz. 223 Toelichting mutaties programma 9 | Bedrijvigheid
     1. Blz. 224 Financiële begroting
     2. Blz. 225 Toelichting op de mutaties
    11. Blz. 226 Toelichting mutaties programma 10 | Weer aan het werk
     1. Blz. 227 Financiële begroting
     2. Blz. 228 Toelichting op de mutaties
    12. Blz. 229 Toelichting mutaties programma 11 | Bestuur en organisatie
     1. Blz. 230 Financiële begroting
     2. Blz. 231 Toelichting op de mutaties
    13. Blz. 232 Toelichting mutaties Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
     1. Blz. 233 Financiële begroting
     2. Blz. 234 Toelichting op de mutaties
    14. Blz. 235 Toelichting mutaties programma Overhead
     1. Blz. 236 Financiële begroting
     2. Blz. 237 Toelichting op de mutaties
    15. Blz. 238 Toelichting mutaties in de Reserves
     1. Blz. 239 Financiële begroting
     2. Blz. 240 Specificatie nieuw beleid
     3. Blz. 241 Toelichting op de mutaties
   8. Blz. 242 Bijlagen
    1. Blz. 243 Bijlage 1 | Toelichting bestaand beleid (budgetprognose)
     1. Blz. 244 Budgetprognose
    2. Blz. 245 Bijlage 2 | Dekkingsplan
     1. Blz. 246 Dekkingsplan
    3. Blz. 247 Bijlage 3 | Toelichting nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting
     1. Blz. 248 Nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting
    4. Blz. 249 Bijlage 4 | Toelichting nieuw beleid
     1. Blz. 250 Nieuw beleid 2020-2023
    5. Blz. 251 Bijlage 5 | Investeringsplan
     1. Blz. 252 Investeringsplan 2020 - 2023
    6. Blz. 253 Bijlage 6 | Overzicht verloop reserves en voorzieningen
     1. Blz. 254 Verloop reserves en voorzieningen 2020-2023
    7. Blz. 255 Bijlage 7 | Bijlage bij paragraaf 4 Financiering
     1. Blz. 256 Bijlage bij paragraaf 4 Financiering
    8. Blz. 257 Bijlage 8 | Kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen
     1. Blz. 258 Toelichting kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen
    9. Blz. 259 Bijlage 9 | Overzicht baten en lasten per taakveld
     1. Blz. 260 Overzicht baten en lasten 2020
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap