Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Perspectiefnota 2020-2023

Rapportage over relevante ontwikkelingen. “Externe ontwikkelingen die van belang zijn in meerjarenperspectief, die ofwel actie verlangen bij de nieuwe programmabegroting ofwel waarvan actie op termijn nodig is.”