Inleiding

 

De 4e corona rapportage is tot stand gekomen op basis van een uitvraag in de organisatie en de warme contacten van ambtenaren in week 20, 21 en 22 van 2021. Deze 4e rapportage bouwt voort op de eerdere drie rapportages. De gegevens uit die eerdere rapportages zijn geactualiseerd en waar nodig aangevuld met nieuwe ontwikkelingen.