Inhoudelijke rapportage

Inhoudelijke rapportage

Terug naar navigatie - Inhoudelijke rapportage

De voorgaande rapportage is opgesteld voorafgaand aan de meest recente lockdown. Deze rapportage is opgesteld terwijl langzaam versoepeld wordt aan de hand van het openingsplan. De versoepelingen zijn begonnen halverwege april en sindsdien zijn steeds meer maatregelen opgeheven of verlicht.

Ondanks de vorderingen in het openingsplan is het herstel van organisaties, ondernemers en inwoners precair. Met de inhoudelijke rapportage wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen en zorgen binnen de verschillende pijlers.

De inhoudelijke rapportage is verwerkt in een drietal overzichten waarin de impact van corona per pijler van de begroting (Bestuur, Sociaal, Ruimte en Economie) is beschreven. Deze overzichten zijn als bijlagen (effecten en financiële gevolgen) bij deze rapportage gevoegd.