Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2022 - 2025
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2022 - 2025
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Aanbieding aan de gemeenteraad
    1. Blz. 5 Aanbieding aan de gemeenteraad
   2. Blz. 6 Inleiding
    1. Blz. 7 Algemeen
     1. Blz. 8 Algemeen
    2. Blz. 9 Beleidskeuzes 2022
     1. Blz. 10 Beleidskeuzes 2020
    3. Blz. 11 Bestuurlijk kader
     1. Blz. 12 Kaderstelling door de gemeenteraad
     2. Blz. 13 Kaderuitvoering
    4. Blz. 14 Bestuurlijke en Financiële overwegingen
     1. Blz. 15 Effectieve uitvoering coalitieakkoord 2018-2022
     2. Blz. 16 Financiële hoofdlijnen meerjarenperspectief
    5. Blz. 17 Toelichting en leeswijzer programmabegroting
     1. Blz. 18 Opzet programmabegroting
     2. Blz. 19 Inrichting deel 1: programmaplan
   3. Blz. 20 Programmaplan
    1. Blz. 21 Pijler: Sociaal
     1. Blz. 22 De wethouder aan het woord
     2. Blz. 23 Kenmerken Sociaal Beleid
     3. Blz. 24 Coalitieakkoord 2018-2022
     4. Blz. 25 Programma 1 | Opgroeien in Epe
      1. Blz. 26 Omschrijving programma
      2. Blz. 27 Relevante nota's (kerndocumenten)
      3. Blz. 28 Wat is de stand van zaken
      4. Blz. 29 Wat willen we bereiken
      5. Blz. 30 Wat gaan we daarvoor doen
      6. Blz. 31 Wat mag dat kosten
      7. Blz. 32 Specificatie nieuw beleid
     5. Blz. 33 Programma 2 | Actief in Epe
      1. Blz. 34 Omschrijving programma
      2. Blz. 35 Relevante nota’s (kerndocumenten)
      3. Blz. 36 Wat is de stand van zaken
      4. Blz. 37 Wat willen we bereiken
      5. Blz. 38 Wat gaan we daarvoor doen
      6. Blz. 39 Wat mag dat kosten
      7. Blz. 40 Specificatie nieuw beleid
     6. Blz. 41 Programma 3 | Zorg en opvang
      1. Blz. 42 Omschrijving programma
      2. Blz. 43 Relevante nota’s (kerndocumenten)
      3. Blz. 44 Wat is de stand van zaken
      4. Blz. 45 Wat willen we bereiken
      5. Blz. 46 Wat gaan we daarvoor doen
      6. Blz. 47 Wat mag dat kosten
      7. Blz. 48 Specificatie nieuw beleid
     7. Blz. 49 Programma 4 | Leefbaar en veilig
      1. Blz. 50 Omschrijving programma
      2. Blz. 51 Relevante nota’s (kerndocumenten)
      3. Blz. 52 Wat is de stand van zaken
      4. Blz. 53 Wat willen we bereiken
      5. Blz. 54 Wat gaan we daarvoor doen
      6. Blz. 55 Wat mag dat kosten
      7. Blz. 56 Specificatie nieuw beleid
    2. Blz. 57 Pijler: Ruimte
     1. Blz. 58 De wethouder aan het woord
     2. Blz. 59 Kenmerken Ruimtelijk Beleid
     3. Blz. 60 Coalitieakkoord 2018-2022
     4. Blz. 61 Programma 5 | Ruimte en wonen
      1. Blz. 62 Omschrijving programma
      2. Blz. 63 Relevante nota’s (kerndocumenten)
      3. Blz. 64 Wat is de stand van zaken
      4. Blz. 65 Wat willen we bereiken
      5. Blz. 66 Wat gaan we daarvoor doen
      6. Blz. 67 Wat mag dat kosten
      7. Blz. 68 Specificatie nieuw beleid
     5. Blz. 69 Programma 6 | Epe op orde
      1. Blz. 70 Omschrijving programma
      2. Blz. 71 Relevante nota’s (kerndocumenten)
      3. Blz. 72 Wat is de stand van zaken
      4. Blz. 73 Wat willen we bereiken
      5. Blz. 74 Wat gaan we daarvoor doen
      6. Blz. 75 Wat mag dat kosten
      7. Blz. 76 Specificatie nieuw beleid
     6. Blz. 77 Programma 7 | Duurzaamheid
      1. Blz. 78 Omschrijving programma
      2. Blz. 79 Relevante nota’s (kerndocumenten)
      3. Blz. 80 Wat is de stand van zaken
      4. Blz. 81 Wat willen we bereiken
      5. Blz. 82 Wat gaan we daarvoor doen
      6. Blz. 83 Wat mag dat kosten
      7. Blz. 84 Specificatie nieuw beleid
     7. Blz. 85 Programma 8 | Toezicht en handhaving
      1. Blz. 86 Omschrijving programma
      2. Blz. 87 Relevante nota’s (kerndocumenten)
      3. Blz. 88 Wat is de stand van zaken
      4. Blz. 89 Wat willen we bereiken
      5. Blz. 90 Wat gaan we daarvoor doen
      6. Blz. 91 Wat mag dat kosten
      7. Blz. 92 Specificatie nieuw beleid
    3. Blz. 93 Pijler: Economie
     1. Blz. 94 De wethouder aan het woord
     2. Blz. 95 Kenmerken Economisch Beleid
     3. Blz. 96 Coalitieakkoord 2018-2022
     4. Blz. 97 Programma 9 | Bedrijvigheid
      1. Blz. 98 Omschrijving programma
      2. Blz. 99 Relevante nota’s (kerndocumenten)
      3. Blz. 100 Wat is de stand van zaken
      4. Blz. 101 Wat willen we bereiken
      5. Blz. 102 Wat gaan we daarvoor doen
      6. Blz. 103 Wat mag dat kosten
      7. Blz. 104 Specificatie nieuw beleid
     5. Blz. 105 Programma 10 | Weer aan het werk
      1. Blz. 106 Omschrijving programma
      2. Blz. 107 Relevante nota’s (kerndocumenten)
      3. Blz. 108 Wat is de stand van zaken
      4. Blz. 109 Wat willen we bereiken
      5. Blz. 110 Wat gaan we daarvoor doen
      6. Blz. 111 Wat mag dat kosten
      7. Blz. 112 Specificatie nieuw beleid
    4. Blz. 113 Pijler: Bestuur
     1. Blz. 114 De burgemeester aan het woord
     2. Blz. 115 Kenmerken Bestuurlijke inzet
     3. Blz. 116 Coalitieakkoord 2018-2022
     4. Blz. 117 Programma 11 | Bestuur en organisatie
      1. Blz. 118 Omschrijving programma
      2. Blz. 119 Relevante nota’s (kerndocumenten)
      3. Blz. 120 Wat is de stand van zaken
      4. Blz. 121 Wat willen we bereiken
      5. Blz. 122 Wat gaan we daarvoor doen
      6. Blz. 123 Wat mag dat kosten
      7. Blz. 124 Specificatie nieuw beleid
     5. Blz. 125 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
      1. Blz. 126 Omschrijving
      2. Blz. 127 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 128 Overzicht
      4. Blz. 129 Wat mag dat kosten
      5. Blz. 130 Specificatie nieuw beleid
     6. Blz. 131 Overhead
      1. Blz. 132 Omschrijving
      2. Blz. 133 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 134 Wat mag dat kosten
      4. Blz. 135 Specificatie nieuw beleid
   4. Blz. 136 Paragrafen
    1. Blz. 137 1 | Lokale heffingen
     1. Blz. 138 1.1 Inleiding
     2. Blz. 139 1.2 Beleidskaders
     3. Blz. 140 1.3 Stand van zaken, ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
     4. Blz. 141 1.4 Kostendekking
     5. Blz. 142 1.5 Kwijtschelding
     6. Blz. 143 1.6 Woonlasten
    2. Blz. 144 2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
     1. Blz. 145 2.1 Inleiding
     2. Blz. 146 2.2 Beleidskaders
     3. Blz. 147 2.3 Weerstandscapaciteit
     4. Blz. 148 2.4 Risico’s
     5. Blz. 149 2.5 Conclusie weerstandsvermogen
     6. Blz. 150 2.6 Kengetallen
    3. Blz. 151 3 | Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 152 3.1 Inleiding
     2. Blz. 153 3.2 Beleidskaders
     3. Blz. 154 3.3 Stand van zaken
    4. Blz. 155 4 | Financiering
     1. Blz. 156 4.1 Inleiding
     2. Blz. 157 4.2 Beleidskaders
     3. Blz. 158 4.3 Relevante ontwikkelingen / risico’s
     4. Blz. 159 4.4 Financiering
     5. Blz. 160 4.5 EMU-saldo
     6. Blz. 161 4.6 Conclusie
    5. Blz. 162 5 | Bedrijfsvoering
     1. Blz. 163 5.1 Inleiding
     2. Blz. 164 5.2 Beleidskaders
     3. Blz. 165 5.3 Beleidsvoornemens
     4. Blz. 166 5.3.1 Organisatie
     5. Blz. 167 5.3.2 Communicatie
     6. Blz. 168 5.3.3 Informatievoorziening en Automatisering
     7. Blz. 169 5.3.4 Juridische Zaken
     8. Blz. 170 5.3.5 Financiën
     9. Blz. 171 5.3.6 Planning en Control
    6. Blz. 172 6 | Verbonden partijen
     1. Blz. 173 6.1 Inleiding
     2. Blz. 174 6.2 Beleidskaders
     3. Blz. 175 6.3 Beheersing risico’s
     4. Blz. 176 6.4 Overzicht verbonden partijen
    7. Blz. 177 7 | Grondbeleid
     1. Blz. 178 7.1 Beleidskaders
     2. Blz. 179 7.2 Grondbeleid in Epe
     3. Blz. 180 7.3 Grondexploitaties
     4. Blz. 181 7.4 Reserve bouwgrondexploitatie
    8. Blz. 182 8 | Decentralisaties sociaal domein
     1. Blz. 183 8.1 Inleiding
     2. Blz. 184 8.2 Beleidskaders
     3. Blz. 185 8.3 Beleid gericht op uitvoering taken sociaal domein
     4. Blz. 186 8.3.1 Wmo
     5. Blz. 187 8.3.2 Jeugdzorg
     6. Blz. 188 8.3.3  De arbeidsmarkt (Participatiewet)
     7. Blz. 189 8.4 Financiën en risico’s
    9. Blz. 190 9 | Covid-19
     1. Blz. 191 9.1 Inleiding
     2. Blz. 192 9.2 Doel
     3. Blz. 193 9.3 Uitgangspunten
     4. Blz. 194 9.4 Maatschappelijke effecten
     5. Blz. 195 9.5 Financiën
   5. Blz. 196 Financiële begroting
    1. Blz. 197 1. Overzicht van baten en lasten in de begroting
    2. Blz. 198 2. Toelichting op het overzicht baten en lasten
    3. Blz. 199 3. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting
    4. Blz. 200 Toelichting mutaties programma 1 | Opgroeien in Epe
     1. Blz. 201 Financiële begroting
     2. Blz. 202 Toelichting op de mutaties
    5. Blz. 203 Toelichting mutaties programma 2 | Actief in Epe
     1. Blz. 204 Financiële begroting
     2. Blz. 205 Toelichting op de mutaties
    6. Blz. 206 Toelichting mutaties programma 3 | Zorg en opvang
     1. Blz. 207 Financiële begroting
     2. Blz. 208 Toelichting op de mutaties
    7. Blz. 209 Toelichting mutaties programma 4 | Leefbaar en veilig
     1. Blz. 210 Financiële begroting
     2. Blz. 211 Toelichting op de mutaties
    8. Blz. 212 Toelichting mutaties programma 5 | Ruimte en wonen
     1. Blz. 213 Financiële begroting
     2. Blz. 214 Toelichting op de mutaties
    9. Blz. 215 Toelichting mutaties programma 6 | Epe op orde
     1. Blz. 216 Financiële begroting
     2. Blz. 217 Toelichting op de mutaties
    10. Blz. 218 Toelichting mutaties programma 7 | Duurzaamheid
     1. Blz. 219 Financiële begroting
     2. Blz. 220 Toelichting op de mutaties
    11. Blz. 221 Toelichting mutaties programma 8 | Toezicht en handhaving
     1. Blz. 222 Financiële begroting
     2. Blz. 223 Toelichting op de mutaties
    12. Blz. 224 Toelichting mutaties programma 9 | Bedrijvigheid
     1. Blz. 225 Financiële begroting
     2. Blz. 226 Toelichting op de mutaties
    13. Blz. 227 Toelichting mutaties programma 10 | Weer aan het werk
     1. Blz. 228 Financiële begroting
     2. Blz. 229 Toelichting op de mutaties
    14. Blz. 230 Toelichting mutaties programma 11 | Bestuur en organisatie
     1. Blz. 231 Financiële begroting
     2. Blz. 232 Toelichting op de mutaties
    15. Blz. 233 Toelichting mutaties Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
     1. Blz. 234 Financiële begroting
     2. Blz. 235 Toelichting op de mutaties
    16. Blz. 236 Toelichting mutaties programma Overhead
     1. Blz. 237 Financiële begroting
     2. Blz. 238 Toelichting op de mutaties
    17. Blz. 239 Toelichting mutaties in de Reserves
     1. Blz. 240 Financiële begroting
     2. Blz. 241 Specificatie nieuw beleid
     3. Blz. 242 Toelichting op de mutaties
   6. Blz. 243 Bijlagen
    1. Blz. 244 1 | Toelichting autonome ontwikkeling bestaand beleid 2022-2025 (budgetprognose)
     1. Blz. 245 Budgetprognose
    2. Blz. 246 2 | Toelichting voortzetting (nieuw) beleid uit de vorige meerjarenbegroting 2022-2025
     1. Blz. 247 Toelichting nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting
    3. Blz. 248 3 | Toelichting nieuw beleid 2022-2025
     1. Blz. 249 Toelichting nieuw beleid in deze meerjarenbegroting
    4. Blz. 250 4 | Investeringsplan
     1. Blz. 251 Investeringsplan 2022 - 2025
    5. Blz. 252 5 | Overzicht baten en lasten per taakveld
     1. Blz. 253 Overzicht baten en lasten 2022
    6. Blz. 254 6 | Overzicht verloop reserves en voorzieningen
     1. Blz. 255 Verloop reserves en voorzieningen 2022-2025
    7. Blz. 256 7 | Bijlage bij paragraaf 4 Financiering
     1. Blz. 257 Bijlage bij paragraaf 4 Financiering
    8. Blz. 258 8 | Kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen
     1. Blz. 259 Toelichting kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen
    9. Blz. 260 Verklaring van gebruikte afkortingen
     1. Blz. 261 Verklaring van gebruikte afkortingen
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap