Uitvoering bestuurlijke relevante activiteiten

Afwijkingen in de uitvoering van de bestuurlijk relevante activiteiten 2019

Terug naar navigatie - Afwijkingen in de uitvoering van de bestuurlijk relevante activiteiten 2019

2. Onderwijs: Uitwerken actiekader onderwijs (E. Visser).


Planning gereed:

2019.


Toelichting afwijking:

Voorbereiden renovatieplannen RSG en Krugerstee kost meer tijd.


Bijsturingsmaatregel:

Afronden besluitvorming naar 2020.67. Ruimte overig: Realiseren maatregelen-plan cultuurhistorisch beleidskader (B.J. Aalbers).


Planning gereed:

2019.


Toelichting afwijking:

Voorbereiden actualisatie beleidskader vraagt meer tijd.


Bijsturingsmaatregel:

Besluitvorming doorschuiven naar 2020.88. Beheer openbare ruimte: Actualiseren bomen-beleidsplan (B.J. Aalbers).


Planning gereed:

2019.


Toelichting afwijking:

Participatietraject vindt plaats in najaar 2019.


Bijsturingsmaatregel:

Besluitvorming doorschuiven naar 2020.100. Milieu algemeen: Visie op energietransitie is opgesteld met bijbehorend uitvoeringsprogram-ma en benodigd budget (E. Visser).


Planning gereed:

2019.


Toelichting afwijking:

Participatietraject vindt plaats in traject van omgevingsvisie in najaar 2019. Daarnaast is er eerst besluitvorming over de RES.


Bijsturingsmaatregel:

Besluitvorming over de lokale visie op energie-transitie door-schuiven naar 2020.105. Afvalinzameling en verwerking: Een geactualiseerd grondstoffenbeleidsplan (B.J. Aalbers).


Planning gereed:

2019.


Toelichting afwijking:

Een goede verwerking van het bewonersadvies in het beleidsplan vraagt meer tijd.


Bijsturingsmaatregel:

Besluitvorming over het grond-stoffenplan doorschuiven naar 2020.