2 | Inhoudelijke rapportage

2.1 Inhoudelijke rapportage

Terug naar navigatie - 2.1 Inhoudelijke rapportage

De voorgaande rapportage (zomer 2021) is opgesteld terwijl langzaam werd versoepeld aan de hand van het landelijke openingsplan. De versoepelingen zijn begonnen halverwege april en sindsdien zijn steeds meer maatregelen opgeheven of verlicht, totdat in de herfst van 2021 er weer extra maatregelen zijn ingesteld. De huidige corona-rapportage is opgesteld ten tijde van de huidige lockdown. Een belangrijke kanttekening is dat een deel van de informatie gebaseerd is op de periode voorafgaand aan de huidige lockdown. Desalniettemin zijn we van mening dat we een actueel en accuraat beeld kunnen presenteren in deze rapportage.

Met de inhoudelijke rapportage wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen en zorgen binnen de verschillende pijlers. De inhoudelijke rapportage is verwerkt in een drietal overzichten waarin de impact van corona per pijler van de begroting (Bestuur, Sociaal, Ruimte en Economie) is beschreven. Deze overzichten (effecten en financiële gevolgen) zijn in hoofdstukken 4, 5 en 6 weergegeven.